3 manieren om effectief te brainstormen

Nieuwe ideeën bedenken, innovatief zijn en originaliteit. Deze woorden moet u als ondernemer vast wel eens gehoord hebben. Maakt u wel eens gebruik van brainstormen om problemen op te lossen of nieuwe ideeën te bedenken? Dan bent u niet de enige. Maar de hamvraag luidt: welke manieren van brainstormen zijn effectief en motiverend voor de deelnemers?

Zonder het vermogen om zaken via een ander oogpunt te bekijken wordt vooruitgang lastig. Creativiteit is belangrijk om progressie te maken, maar… creativiteit is niet te forceren. Geforceerd creatief willen zijn opent geen nieuwe deuren. Daarentegen is het wél mogelijk door verschillende brainstormtechnieken nieuwe deuren te openen. Wij hebben een top 3 van creatieve en originele brainstormtechnieken die onmisbaar zijn om tot nieuwe oplossingen te komen.

Techniek 1: Negatief brainstormen

‘Het is te warm’, ‘het is te koud’ en ‘het regent teveel’ zijn uitspraken die u ongetwijfeld wel eens heeft gehoord. In Nederland hebben wij nou eenmaal een klaagcultuur. Of dat erg is? Helemaal niet als je het mij vraagt. Ieder nadeel heeft zijn voordeel; je kunt namelijk tot nieuwe ideeën komen door negatief te denken. Hoe dan? Negativiteit is toch uit den boze bij brainstormen? Ja, dat zeker. Maar bij negatief brainstormen natuurlijk niet.

Met negatief brainstormen spiegelt u de probleemstelling en start u met negatief denken. Daar is de klaagcultuur weer; het is makkelijker negatief te denken dan positief, simpel. In deze techniek levert dit u alleen maar voordelen op. Om een voorbeeld te noemen:

Voorbeeld
Een onderneming had last van een hoog percentage Repetitive Strain Injury (RSI) onder de medewerkers. Deze klachten ontstaan door herhaalde bewegingen, bijvoorbeeld een muisarm. De onderneming wilde hiervoor een preventieplan schrijven, maar kwam telkens maar niet op goede ideeën. De verantwoordelijke manager heeft toen gekozen voor negatief brainstormen. Deze techniek van brainstormen werkt als volgt: draai het probleem om. Of zoals bij de denkhoeden van Bono; speel advocaat van de duivel.

Als de probleemstelling van deze onderneming wordt gespiegeld, ontstaat de volgende (negatieve) probleemstelling: hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers zo snel mogelijk last krijgen van RSI? Niet echt een ethische stelling, maar wel effectief in deze brainstorm. De deelnemers van de brainstorm hebben bij deze negatieve stellingen oplossingen bedacht. Dit leverde onder andere de volgende antwoorden op: ontken RSI, verbod op rondlopen, laat al het contact via de e-mail lopen, geef de medewerkers eentonig werk en zet alle beeldschermen een halve meter te laag. Deze antwoorden zijn tijdens de brainstorm op post-its geschreven en geclusterd op een whiteboard.

Alle ideeën zijn dus bedacht met een negatieve mindset, want daar zijn wij Nederlanders nou eenmaal goed in. Nu is het natuurlijk belangrijk om deze antwoorden te spiegelen, zodat er positieve antwoorden ontstaan en deze antwoorden de oorspronkelijke stelling beantwoorden. Deze brainstorm leverde dus de volgende antwoorden op: erken RSI; stimuleer rondlopen van medewerkers; voorkom dat al het contact via de mail verloopt; geef medewerkers divers werk en plaats de monitors op de juiste hoogte.

Wat de onderneming in meer dan een jaar niet lukte, was nu in een uurtje gereed: een goed preventieplan. Een leuke bijkomstigheid was dat de betrokkenheid van de medewerkers was toegenomen en, niet geheel onbelangrijk, zij hadden veel gelachen tijdens de brainstorm. Brainstormen kan dus absoluut leuk zijn!

Wat heb je nodig?

- Deelnemers
- Post-its
- Whiteboard
- Pennen
- Brainstormleider

Infographic van Negatief Brainstormen