Alles wat je moet weten over BHV

We staan er niet dagelijks bij stil, maar BHV is ontzettend belangrijk voor de veiligheid op de werkvloer. Wanneer er een calamiteit plaatsvindt binnen jouw organisatie telt elke seconde en is veiligheid het allerbelangrijkste. De afkorting BHV staat voor bedrijfshulpverlening, dit duidt op de hulp die wordt verleend bij incidenten binnen een bedrijf. Soms zijn dit kleine incidenten, maar soms ook enorme bedreigingen voor de gezondheid en veiligheid van jou, jouw collega's en andere aanwezigen. Het is dan ook niet voor niks dat er in onze Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om een BHV'er te hebben en om verschillende maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening.


Is BHV een verplichting?

In de Nederlandse Arbowet staat beschreven dat elk bedrijf verplicht is om diverse maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Zo staat er in artikel 3, lid 1, beschreven dat elke werkgever verplicht is om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen. Daarnaast staat er ook in de wet opgenomen dat de werkgever zich moet laten ondersteunen door een of meerdere werknemers die door hem zijn aangewezen als BHV'er.

Daarentegen staat er niet in de wet opgenomen hoeveel bedrijfshulpverleners een organisatie minimaal moet hebben. Het is hierbij vooral belangrijk om in acht te nemen dat er altijd een bedrijfshulpverlener aanwezig moet zijn die snel actie kan ondernemen in geval van nood. Dit betekent dat er genoeg BHV'ers moeten zijn om ziekte, verlof en vakantie op te vangen. Veel organisaties willen daarom minimaal twee BHV'ers op de werkvloer hebben, zodat ze altijd voorbereid zijn op een eventuele noodsituatie of calamiteit.


Wat doet een BHV'er?

Een BHV'er is opgeleid om in geval van nood medewerkers en bezoekers in veiligheid te brengen. Daarnaast verlenen ze eerste hulp bij ongevallen, bestrijden ze brand en beperken ze eventuele gevolgen van ongevallen. Ook is het alarmeren en evacueren in noodgevallen van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting een belangrijke taak.

Tot slot wordt een bedrijfshulpverlener opgeleid om bij noodgevallen medewerkers en bezoekers in veiligheid te kunnen brengen in welke situatie dan ook. Het is daarom ook van belang dat een BHV'er bijvoorbeeld verbanden aan kan leggen en kan reanimeren.


Tips

Wil jij ook een BHV organisatie opzetten? Wacht dan niet langer en ga alvast van start met deze 5 handige tips van 101BHV:

Tip 1: Breng alle risico's in kaart
Bij ondernemen horen altijd risico's. Het is daarom goed om een Risico Inventarisatie en Evaluatie plan op te stellen, zodat je voorafgaand alle risico's in kaart brengt. Een RI&E bestaat uit twee onderdelen, namelijk: een lijst met veiligheids- en gezondheidsrisico's van het bedrijf en een plan om risico's op te lossen of te verkleinen.

Tip 2: Stel een BHV- en ontruimingsplan op
Nadat je alle risico's binnen de organisatie in kaart hebt gebracht, is de volgende stap een BHV plan en ontruimingsplan opstellen. Een BHV plan bestaat uit een schriftelijke vastlegging van hoe de bedrijfshulpverlening georganiseerd is en welke maatregelen er genomen worden.

Het ontruimingsplan richt zich op de procedure voor het ontruimen van het gebouw. Daarnaast bevat het plan de locatie van de verzamelplaats BHV, welke bouwdelen worden als eerst ontruimd en waar zijn de hoofdafsluiters voor gas en elektra. Wanneer er van te voren niet nagedacht wordt over de wijze van ontruimen, ontstaat er paniek en chaos op het moment van nood. Het is dus belangrijk om een duidelijk plan op te stellen, zodat iedereen weet wat hij/zij moet doen bij een calamiteit.

Tip 3: Volg jaarlijks een BHV herhaling
Voor de BHV'ers is het belangrijk om jaarlijks een cursus BHV te herhalen. Gelukkig hoeven er niet dagelijks BHV taken uitgevoerd te worden, maar dit resulteert wel in het wegzakken van de kennis. Daarom is het belangrijk dat een bedrijfshulpverlener een jaar na het behalen van zijn/haar certificaat op herhaling gaat om de kennis en vaardigheden opnieuw te testen.

Tip 4: Organiseer jaarlijks een ontruimingsoefening
Voor de veiligheid van alle medewerkers is het belangrijk om jaarlijks een ontruimingsoefening te oefenen, zodat iedereen weet wat ze moeten doen zodra het brandalarm af gaat. Zo is het belangrijk dat iedereen weet waar de dichtstbijzijnde uitgang is, wat de vluchtroutes zijn, hoe ze alarm moeten slaan en wie ze moeten waarschuwen.

Tip 5: Blijf BHV continue verbeteren
Wanneer je alle bovenstaande stappen doorlopen hebt, ben je goed op weg om jouw organisatie te optimaliseren als goede BHV organisatie. Blijf continu verbeteren en herhalen, zo zullen jij en jouw collega's in geval een calamiteit altijd weten wat te doen!