Hobbyartikelen

Epoxy glosscoat Voss helder 1kg verharder

Vraag over dit product
|

Artikelnummer: 10234924

Epoxy_Glosscoat_Voss_Helder_1kg_Verharder(10234924).jpg
Op voorraad (12)
Vandaag voor 15:00 besteld, Donderdag geleverd.

€ 82.00
€ 67.77 excl. btw
Beschrijving
* Glosscoat is een hoogglanzende gietlaag op basis van epoxy, solventvrij en reukloos.
* Geschikt voor het glansgieten en als beschermlaag in decoratieve toepassingen.
* Hecht op de meeste ondergronden zoals hout, metaal, aluminium, polyester, bedrukt karton of foto's.
* Ook zeer geschikt om een dikke glanslaag over uw schilderij te bewerkstelligen.
* Geeft een 0.2mm tot 0.5mm dikke glas gelijkende laag.
* Gevarenaanduidingen;
* H315 Veroorzaakt huidirritatie.
* H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
* H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
* H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
* Veiligheidsaanbevelingen; P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
* P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
* P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden.
* P273 Voorkom lozing in het milieu.
* P280 Beschermende handschoenen/bes chermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
* P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
* P333 P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
* P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

 Reviews


Nog geen reviews gevonden. Wees de eerste die een review schrijft!

Vraag & Antwoord


Stel een vraag

Wees de eerste die een vraag stelt!

Contact opnemen

 • Bel ons.
 • Bel ons.
  078 - 202 00 00

  Vanwege extreme drukte, kan de wachttijd wat langer zijn als u van ons gewend bent.

  Snel antwoord op uw vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op. Geen wachtrijen, geen keuzemenu maar directe telefonische ondersteuning.

  Wij zijn geopend op werkdagen van 8:00 uur tot 17:00 uur.

  Stuur ons een app

  Even een snelle vraag? Een foto doorsturen? Dat kan tegewoordig gemakkelijk via WhatsApp

  Chatten