Lijm

Lijmspray tesa® extra strong permanent 500ml

Vraag over dit product
|

Artikelnummer: 10303017

Voorraad op aanvraag

€ 22.84
€ 18.88 excl. btw
Beschrijving
* tesa® Lijmspray Extra Strong is een extra krachtige filmvormende lijmspray die zelfs zwaardere materialen stevig kan verlijmen.
* Te gebruiken als stof-, hout-, metaal- en kunststoflijm voor elke situatie die een betrouwbare hechting vereist.
* Om de lijm nauwkeurig aan te brengen, kan de kop in 3 stappen worden versteld voor gladde, ruwe of oneffen oppervlakken.
* Hij is zeer temperatuurbestendig en garandeert een langdurige hechting van tal van materialen zoals vilt, folie, foto's, textiel/stof, glas, rubber, hout, keramiek, kurk, kunststof, leer, metaal, porselein, steen of schuimplastic.
* Inhoud 500ml.
* Regelbare spuithoeveelheid.
* Geschikt voor zware materialen.
* van -30°C tot 80 °C.
* Goede kleefkracht op PE en PP.
* Vrij van silicone en chloorhoudende oplosmiddelen.
* Veiligheidsinformatie: verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
* Na het inademen: bij bewusteloosheid de patiënt in stabiele zijligging brengen voor transport.
* Na huidcontact: onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
* Na oogcontact: ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen.
* Na inslikken: bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
* Gevarenaanduiding; H222-H229 "Zeer licht ontvlambare aerosol." "Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting."
* H315 "Veroorzaakt huidirritatie."
* H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie."
* H336 "Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken."
* H412 "Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen."
* Veiligheidsvoorschrift;
* P101 "Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden."
* P102 "Buiten het bereik van kinderen houden."
* P103 "Alvorens te gebruiken, het etiket lezen."
* P210 "Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken."
* P211 "Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten."
* P251 "Ook na gebruik niet doorboren of verbranden."
* P271 "Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken."
* P305 P351 P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: ? onmiddellijk zachtjes afspoelen met water." "Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten." "Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen."
* P405 "Achter slot bewaren."
* P410 P412 "Tegen zonlicht beschermen." "Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F."
* P501 "Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften."

 Reviews


Nog geen reviews gevonden. Wees de eerste die een review schrijft!

Vraag & Antwoord


Stel een vraag

Wees de eerste die een vraag stelt!

Contact opnemen

 • Bel ons.
 • Bel ons.
  078 - 202 00 00

  Vanwege extreme drukte, kan de wachttijd wat langer zijn als u van ons gewend bent.

  Snel antwoord op uw vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op. Geen wachtrijen, geen keuzemenu maar directe telefonische ondersteuning.

  Wij zijn geopend op werkdagen van 8:00 uur tot 17:00 uur.

  Stuur ons een app

  Even een snelle vraag? Een foto doorsturen? Dat kan tegewoordig gemakkelijk via WhatsApp

  Chatten