Lijm

Rubbercement Collall 100ml

Vraag over dit product
|

Artikelnummer: 10188368

Rubbercement_Collall_100ml(10188368).jpg
Op voorraad (402)
Vandaag voor 15:00 besteld, Maandag geleverd

€ 3.98
€ 2.88 / Tube à 100
€ 2.38 excl. btw
Beschrijving
* Collall Fotolijm is kwalitatief hoogwaardige, repositioneerbare lijm op basis van natuurrubber.
* Toepassing:Voor het rimpelloos verlijmen en herpositioneren van foto's, papier, kaarten, leer en textiel.
* De lijm heeft een helder matte glanslaag, en is sneldrogend.
* Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar, onder toezicht gebruiken.
* Gevarenaanduidingen;
* H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
* H315 Veroorzaakt huidirritatie.
* H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
* H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
* Veiligheidsaanbevelingen;
* P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
* P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
* P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
* P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
* P261 Inademing van damp vermijden.
* P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming.
* P303 P361 P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
* Huid met water afspoelen [of afdouchen].
* P403 P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
* P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor klein chemisch afval.

 Reviews


Nog geen reviews gevonden. Wees de eerste die een review schrijft!

Vraag & Antwoord


Stel een vraag

Wees de eerste die een vraag stelt!

Contact opnemen

 • Bel ons.
 • Bel ons.
  078 - 202 00 00

  Vanwege extreme drukte, kan de wachttijd wat langer zijn als u van ons gewend bent.

  Snel antwoord op uw vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op. Geen wachtrijen, geen keuzemenu maar directe telefonische ondersteuning.

  Wij zijn geopend op werkdagen van 8:00 uur tot 17:00 uur.

  Stuur ons een app

  Even een snelle vraag? Een foto doorsturen? Dat kan tegewoordig gemakkelijk via WhatsApp

  Chatten