Pinbetalingen: de toekomst?

De Nederlandse Bank is bezorgd om het afnemende gebruik van contant geld in de Nederlandse samenleving. Dat pinbetalingen de laatste jaren sterk in opmars waren, is geen nieuwe ontwikkeling. Vanaf 2015 werden dan ook meer betalingen met de pin voldaan dan contant. Coen Vermeulen, directeur Cash van de Nederlandse bank, is bezorgd. “Veel mensen hebben moeite met pinnen: een deel van de ouderen, visueel gehandicapten. Ook zijn er 2,5 miljoen laaggeletterden.”

De populariteit van elektronisch betalen verschilt sterk per sector. Aankoop op straat vinden voor 75 procent nog plaats door contante verkoop. Maar de pin wint in alle sectoren terrein, ook in de horeca wordt momenteel meer met de pin afgerekend dan contant. De grote verschillen zijn te vinden in verschillende leeftijdsgroepen. De jongeren tot 24 jaar betalen ruim 77 procent met hun bankpas, waar de ouderen van 75 jaar of ouder juist kiezen voor een contante betaling. Maar hoe ziet een cashloze samenleving er uit?

Grafieken Pin- en contantbetalingen

Een echte samenleving zonder contant geld bestaat niet, maar Zweden is hard op weg. In het Scandinavische land wordt ongeveer 1 procent van de betaling nog verricht door middel van cash. Het voorstel vanuit de regering is dan ook om binnen een straal van 25 kilometer een pinautomaat beschikbaar te hebben. Deze ontwikkeling kost de Zweedse banken 8 tot 15 miljoen Zweedse kronen, wat ongeveer vergelijkbaar is met 760.000 tot 1.440.000 euro.

De meeste Zweden zijn tegen de cashloze samenleving. Ongeveer 70 procent van de bevolking geeft aan dat zij cash als betaalmiddel willen behouden. Maar ook parlementsleden zijn kritisch ten aanzien van een cashloze samenleving. “Als je de controle over de servers van Visa of Mastercard hebt, heb je de controle over Zweden”, aldus Engström, voormalig parlementslid van de Piratenpartij.

En deze geluiden klinken dus ook in Nederland. Voormeulen wijst hierbij op de gevaren van hackers en storingen in de betalingssystemen. “Cashloos maakt de samenleving kwetsbaar.” De Nederlandse Bank wil dat er afspraken gemaakt worden door banken, detailhandel en belangenverenigingen over het blijven gebruiken van contant geld. Deze betalingsmethode moet volgens de centrale banken algemeen geaccepteerd blijven.

Ondanks de ontwikkeling van pinbetalingen is dus contant geld, gelukkig, nog lang niet verdwenen. “Wij zien contant geld de komende jaren nog niet verdwijnen uit de winkels”, zegt Michel van Bommel, secretaris van Detailhandel Nederland, in gesprek met het AD. En dit blijkt dan ook uit onderzoek van Betaalvereniging Nederland. Het is nog steeds zo dat 90 procent van de Nederlanders contant geld op zak heeft. Dit biedt dan ook perspectief voor de detailhandel in Nederland. Maar ondanks het feit dat contant geld voorlopig niet verdwijnt, is het verstandig om de mogelijkheden van digitale betalingen te bekijken.

Bronnen:

Security.nl
Factsheet Betalen aan de Kassa - De Nederlandse Bank
Algemeen Dagblad